یازینب

ممسنی سومین شهید را تقدیم حرم اهل بیت کرد

بر اساس گزارشات رسیده به خبرگزاری دیارممسنی پاسدار مهرداد قاجاری از بسیجیان شهر خومه زار شهرستان ممسنی در سوریه و در دفاع از حرم اهل بیت به شهادت رسید

...