ارتباط با دکترمسعود گودرزی

پشتیبانی تلفنی نماینده مجلس در خدمت مردم ممسنی و رستم

دکتر مسعود گودرزی نماینده محترم شهرستانهای ممسنی و رستم برای ارتباط مستقیم مردم با وی برنامه زمانبندی مشخص کرده است

...