تلاش شود آموزش های فنی و حرفه ای را در روستاها داشته باشیم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ممسنی ،مهندس پیکری فرماندار به همراه شکرالهی رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان از نمایشگاه و دستاوردهای آموزش فنی و حرفه ای بازدید کردند.

...