رحمن محقق

درخشش شاعران شهرستان رستم در جشنواره منطقه ای شعر تمداربیت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رستم از درخشش شاعران این شهرستان در جشنواره شعر منطقه ای "تمداربیت" خبر داد

...