مجید نگین تاجی

شعرلری”نین چپون ” از مجید نگین تاجی

شعر لری نین چپون از جمله اشعار ماندگار و زیبای استاد مجید نگین تاجی است که بدلیل دلنشین بودنش آنرا منتشر کردیم که امیدواریم مورد پسندتان قرار گیرد

...