دیجیتال

دیجیتال در ممسنی و ایران.یک شبکه با دو برنامه!!

در اتفاقی عجیب شبکه ۳ و ورزش گیرنده دیجیتال در شهر نورآبادممسنی چیزی متفاوت از سایر شهرستانها را نمایش میدهد و باعث شده فوتبال دوستان نورآبادی نتوانند مسابقات فوتبال یورو۲۰۱۶ را تماشا کنند

...