میرحسین موسوی

مرگ میرحسین موسوی بعلت عدم صدور مجوز اعزام به بیمارستان! شایعه است

در پی انتشار شایعاتی مبنی اینکه مهندس میرحسین موسوی دچار حمله قلبی شده و بعلت عدم صدور مجوز انتقال به بیمارستان متاسفانه جان به جان آفرین تسلیم کرد این خبر تکذیب شد

...