پلیس

خرید کارت شارژ از حساب مادر در نورآباد!

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ممسنی از شناسایی فردی که اقدام به برداشت غیر مجاز شارژ از حساب مادر خود کرده بود، خبر داد.

...