سید-عبدالرحیم-موسوی

سید عبدالرحیم موسوی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد

به گزارش پایگاه خبری دیارممسنی، با حکم رهبر معظم انقلاب امیر سید عبدالرحیم موسوی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد.

 

...