وجود چند سنجاب در مخزن آب شرب روستای دین باغان جاوید +تصویر

چند سنجاب در مخزن آب شرب و شبکه آبرسانی روستای دین باغان بخش جاوید پیدا شد  وباعث شده است مردم این روستا از آب لوله کشی استفاده نکنند

...