مخابرات

رنج پیش شماره ۹۱۷ در استان فارس تمام شد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس با بیان اینکه ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان فارس ۳۴ درصد است ، گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه اول در شیراز بیش از ۱۰۰ درصد و در استان فارس ۸۶ درصد است

...