سرهنگ-امید-نصیبی

فرمانده سپاه ممسنی به درجه سرهنگ تمامی نائل گردید

سرهنگ دوم امید نصیبی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت ممسنی طی حکمی به درجه سرهنگ تمام نائل آمد و اصحاب رسانه نیز پیام تبریکی برای وی صادر کردند

...

سرهنگ امید نصیبی

پیام فرمانده سپاه ناحیه ممسنی در خصوص انتخابات

خلق حماسه ای با درصد بالای مشارکت که به قطع در جهان بی نظیر است پشتوانه محکمی برای نظام اسلامی و دولتمردان خواهد بود تا مثل همیشه با مقاومت و ایستادگی ایران آباد و عزت مند را فریاد بزنیم.

...

سرهنگ امید نصیبی

انتخاب فرمانده سپاه ممسنی بعنوان فرمانده نمونه استان فارس

سرهنگ امید نصیبی فرمانده سپاه مقاومت ناحیه ممسنی بعنوان فرمانده نمونه استان فارس انتخاب شده است

...