عکس-شهید-ستار-محمودی

موافقت سردار فدوی با تکمیل گلزار شهدای مهرنجان

سردار فدوی فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه به درخواست خانواده شهیدان محمودی برای تکمیل گلزار شهدای روستای مهرنجان موافقت کرد

...