اعطای اعتبارنامه به دکتر مسعود گودرزی

مراسم اعطای اعتبارنامه دکتر مسعود گودرزی+تصاویر

مراسم اعطای اعتبارنامه نمایندگی دکتر مسعود گودرزی برای مجلس دهم شورای اسلامی صبح امروز در سالن امیرکبیر شهر نورآباد برگزار شد

...