فضای سبز

نورآباد سبز به لطف تلاش یک خانم +تصویر

فضای سبز نورآباد جان دوباره ای گرفته است و میتوان امیدوار بود نورآباد به شهر سبز تبدیل شود که اینها مرهون تلاش یک خانم است

...

طرح موزاییک فرش بلوار بسیج شهر نورآباد+تصویر

شهرداری نورآباد در اقدامی جالب در حال موزاییک فرش کردن بلوار بسیج شهر نورآباد است تا از این طریق زیبایی خاصی به سیمای این شهر بدهد

...