ساسان انصاری لرممسنی است!!

خبر پیوستن ساسان انصاری فوتبالیست مطرح لر زبان شهرستان نورآبادممسنی به تیم پرسپولیس بعنوان پرطرفدارترین تیم آسیا حواشی جالبی داشته است

...