دختر لر

زندگی زیبای عشایر به روایت تصویر

در این پست تصاویری از زندگی عشایر زحمت کش و مهمان نواز دیارممسنی سرمایه های اقتصادی کشورمان را برای شما قراردادیم

...