واریز یارانه

زمان واریز یارانه مرداد ۱۳۹۵ مشخص شد

سازمان هدفمندی یارانه ها زمان واریز یارانه مردادماه سال ۱۳۹۵ را مشخص کرد که مبلغ آن تغییری نکرده است

...