سرهنگ-صفدر-حیدری

زمان و مکان تشییع شهدای حرم در ممسنی

مزاسم تشییع شهید صفدر حیدری فردا دوشنبه از ساعت ۸ صبح از میدان امام خمینی(ره)شهر نورآباد برگزار خواهد شد

...