رقابت-فارس

شهرآورد فوتبال ممسنی در فوتبال لیگ برتر فارس

در هفته ی ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر استان فارس پنجشنبه این هفته تیمهای همشهری لیدوما و امیرکبیرنورآباد شهرآورد حساس ممسنی را برگزار خواهند کرد

...