پادگان شهید مدنی

جای خالی کادر پادگان شهید آیت الله مدنی در مراسم ۳۱ شهریور

مراسم باشکوه اقتدار نیروهای مسلح شهرستان ممسنی و رستم روز ۳۱ شهریور در نورآباد برگزار شد اما جای خالی کادر پادگان شهید آیت الله مدنی کاملا به چشم می آمد

...