شیرخوارگان حسینی

مراسم شیرخوارگان حسینی در روستای مورکی +تصویر

مراسم شیرخوارگان حسینی در روستای مورکی شب گذشته در حسینیه قمر بنی هاشم روستای مورکی جاوید برگزار شد

...