روستای مشایخ

نامه سرگشاده شورای اسلامی روستای مشایخ به مسئولان

طیب پارسایی رئیس شورای اسلامی روستای مشایخ دشمن زیاری برای چندمین بار طی نامه ای به مسئولین نسبت به وضعیت این روستا هشدار داد

...

یادداشت

حکایت مردم روستای مشایخ در میان بروکراسی های اداری!

طیب پارسایی عضو شورای اسلامی مشایخ دشمن زیاری در یادداشتی به وقایع مهرماه ۹۴ این روستا و متضرر شدن مردم روستا و عدم فرجام این ماجرا پرداخته است

...

فرماندارممسنی

روستای مشایخ در آستانه یک فاجعه بزرگ!

در پی انتشار خبر درخواست شورای روستای مشایخ از نماینده شهرستان در مجلس برای پیگری موضوع  جابجایی روستا .مهندس پیکری فرماندار شهرستان ممسنی توضیحاتی به دیارممسنی ارائه کردند

...