حادثه

پیدا شدن جسد مجهول الهویه در یاسوج +تصویر

جسد مجهول الهویه ای در منطقه ای کوهستانی و صعب العبور و در حوالی یکی از روستای یاسوج توسط یک چوپان پیدا شد

...