عاشورا

عاشورای حسینی در امامزاده نوح نبی الله +تصاویر

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در روز عاشورا امروز در کنار امامزاده نوح نبی الله توسط مردم روستاهای مورکی و دشت رزم جاوید برگزار شد

...