سالن امیرکبیر

گردهمایی دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی ممسنی

گردهمایی دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ممسنی با حضور دکتر مسعود گودرزی نماینده شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد

...