انجمن-زاگرس

کوهنوردی،پاکسازی وکاشت نهال در روز جهانی زمین پاک

انجمن حامیان طبیعت زاگرس ممسنی در  روز جمعه ۳ اردیبهشت بمناسبت روز جهانی زمین پاک و همگام با تشکل های مردم نهاد کشور، برنامه زیست محیطی خود شامل: کوهنوردی، پاکسازی و کاشت نهال را برگزار کرد.

...