تودیع-و-معارفه

دو انتصاب جدید در اداره آموزش و پرورش ممسنی

مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان ممسنی صبح امروز میزبان جلسه معارفه یک کارشناس و یک معاون بود

...