اطلاعیه

اطلاعیه واگذاری و صدور سند ویژه ساکنین ۵۰۰ دستگاه قسمتی از پلاک بوان

اداره راه و شهرسازی ممسنی در اطلاعیه ای از ساکنین ۵۰۰ دستگاه بخشی از پلاک بوان درخواست کرده است مدارک لازم را تحویل این اداره دهند

...