۲۲بهمن-۹۴

حماسه با شکوه مردم نورآبادممسنی در ۲۲ بهمن

مراسم باشکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با حضور پرشور و حماسی مردم انقلابی و ولایت مدار شهر نورآباد ممسنی برگزار شد

...