فرماندارممسنی

روستای مشایخ در آستانه یک فاجعه بزرگ!

در پی انتشار خبر درخواست شورای روستای مشایخ از نماینده شهرستان در مجلس برای پیگری موضوع  جابجایی روستا .مهندس پیکری فرماندار شهرستان ممسنی توضیحاتی به دیارممسنی ارائه کردند

...