چرا احتمال شکست سنگین رئیسی بسیار بالاست؟

چرا احتمال شکست سنگین رئیسی بسیار بالاست؟

رئیسی به واسطه انتسابش به اردوگاه اصولگرایان رای منفی زیادی دارد و این در حالی است که در جریان کارزار انتخاباتی هم چهره ای ضعیف از خود به نمایش گذاشته است. سابقه انتخابات ۲ دهه گذشته نشان می دهد در شرایط دو قطبی دست بالا از آن اصلاح طلبان است.

اوقات شرعی