جوابیه

جوابیه دفتر دکتر مسعودگودرزی به خبر منتشر شده در دیارممسنی

روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی دکتر مسعود گودرزی نماینده مردم شریف ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی به خبر منتشر شده در پایگاه خبری دیارممسنی پاسخ داد

...

قلعه-سفید

طبیعت زیبای فهلیان ممسنی

بهار که میشود دیارممسنی دیدنی تر میشود.یکی از مناطق سرسبز و دیدنی شهرستان ممسنی شهرک فهلیان و روستاهای حومه آن می باشد

...