دکتر-مسعودگودرزی

نماینده ممسنی و رستم: مجلس با افزایش یارانه مخالفت خواهد کرد

دکتر مسعودگودرزی گفت: در حال حاضر کشور با پرداخت یارانه دچار مشکل است و لذا مجلس در آینده به طور قطع با هرگونه طرح بیشتر شدن یارانه ها مخالفت خواهد کرد

...

نماینده ممسنی و رستم خواهان تجمیع انتخابات است +تصویر

دکتر مسعود گودرزی نماینده محترم شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور در فرمانداری ممسنی در جریان روند نام نویسی نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا قرار گرفت

...