دکتر-اسماعیل-شمس-الدینی

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی ابقا شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکامی جداگانه روسای ۵ واحد دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب یا ابقا کرد.که سرپرست دانشگاه آزاد ممسنی نیز ابقا شد

...