ارتباط با دکترمسعود گودرزی

پشتیبانی تلفنی نماینده مجلس در خدمت مردم ممسنی و رستم

دکتر مسعود گودرزی نماینده محترم شهرستانهای ممسنی و رستم برای ارتباط مستقیم مردم با وی برنامه زمانبندی مشخص کرده است

...

داریوش اسدی و مسعود گودرزی

حمایت دکترمسعودگودرزی از مدیرآموزش و پرورش ممسنی

دکتر مسعودگودرزی نماینده شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در جمع کارکنان آموزش و پرورش ممسنی حضور پیدا کرد

...