اختتامیه دومین جشنواره غوره دشمن زیاری

راسم اختتامیه جشنواره گردشگری غوره دشمن زیاری با حضور مهندس رستمی معاون گردشگردی و امور زایرین استانداری فارس برگزار شد

...