پلیس

فرمانده انتظامی ممسنی:دستگیری قاتل در خانه!

سرهنگ عبادی نژاد فرمانده انتظامی ممسنی از دستگیری فردی خبر داد که چند روز پیش در یک درگیری خانوادگی فردی را به ضرب گلوله به قتل رسانیده بود

...