دو دانش آموز ۹ ساله زنجانی قربانی معلم شیطان صفت+عکس

رسیدگی به پرونده دختر ۹ساله زنجانی که قربانی ارتباط نامشروع یکی ازمعلمانش شده با صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه کیفری وارد مرحله تازه‌ای شد

...