سخنرانی فرماندارممسنی در راهپیمایی روز قدس

سخنرانی فرماندارممسنی در راهپیمایی روز قدس

فرماندار شهرستان ممسنی به سیاست های ترامپ جنایتکار این سر سپرده صهیونیست ها اشاره کرد و افزود : ترامپ به زعم خود ملت ما را در سر دوراهی قرار داده که یا باید مقاومت حماسی داشته باشند یا اینکه مقاومت را ترک کنند و تسلیم شوند ولی کور خواندند

اوقات شرعی