مهندس-احمد-رضایی

خیابان جدید در شهر نورآباد ایجاد میشود +تصویر

شهردار فعال نورآباد بازهم ایده جالبی را به اجرا گذاشته است و یک معبر جدید بین خیابانهای شهید مفتح و خیابان جانبازان ایچاد خواهد کرد

...

مهندس-احمد-رضایی

پاسخ شهردار نورآباد به گلایه پایگاه خبری دیارممسنی

شهردار نورآباد  نسبت به مطلب درج شده در پایگاه خبری دیارممسنی با عنوان "اعتراض به  محدوده عملکرد شهرداری نورآباد پاسخ داد

...