تجمع در نورآباد

اعتراض مردم ممسنی به اهانت برنامه خوشاشیراز به قوم لر+تصاویر

صدها نفر از جوانان و مردم غیور شهر نورآبادممسنی در اعتراض به توهین برنامه خوشا شیراز به مردم قوم لر ممسنی و بویراحمد تجمع و راهپیمایی کردند

...