حادثه

غرق شدن جوانی در بند انحرافی رودخانه فهلیان

ظهر امروز جوان اهل روستای مورکی بخش جاوید قصد شنا کردن در بند انحرافی رودخانه فهلیان را داشت که متاسفانه دچار حادثه شد و جان باخت

...