مسعود-گودرزی

انتقاد نماینده ممسنی از عدم رسیدگی به وضعیت حقوق مدیران کشور

دکتر مسعود گودرزی با انتقاد از عدم رسیدگی به وضعیت حقوق مدیران کشور گفت:سه گروه حقوق گیرندگان، پرداخت کنندگان و ناظران بر دستگاه های اجرایی مسئول اتفاق ناگوار پرداخت حقوق های نجومی هستند

...

مسعود-گودرزی

دیدگاه نماینده ممسنی و رستم در خصوص روز قدس

دکتر مسعود گودرزی با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس، گفت: روز قدس یکی از عوامل ساخت سازی در جامعه اسلامی بود، زیرا زمانی که امام خمینی(ره) این مقوله را مطرح کردند،

...