طاهرایزدی

طاهرایزدی فرماندار قطعی شهرستان رستم +عکس

در پی انتشار خبری در یکی از رسانه های محلی شهرستان ممسنی و رستم با این موضوع که طاهر ایزدی سرپرست فرمانداری رستم است نه فرماندار ,روابط عمومی فرمانداری بیانه ای صادر کرد

...

شهریارگودرزی

هتک حرمت خبرنگار نورآباد در آستانه روز خبرنگار!

یکی از خبرنگاران سایتهای خبری شهر نورآباد در آستانه روز خبرنگار توسط برادر یکی از مسئولین عالی رتبه شهرستان مورد هتک حرمت قرار گرفته است

...