تودیع-و-معارفه-رئیس-تعاون-رستم

تودیع و معارفه روسای جدید و سابق اداره کار شهرستان رستم

مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم اداره تعاون,کار و رفاه اجتماعی شهرستان رستم صبح امروز در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد

...