شهید گمنام

شهید گمنام دغدغه فراموش شده مسئولین!

یکی از کاربران دیارممسنی در یادداشتی برای این پایگاه خبری از بی توجهی مسئولین شهرستان ممسنی نسبت به قبر شهید گمنام کلایه گرد

...

ممسنی و احیاء یک هویت فراموش شده…

امروه با گسترش لحظه ای شهرها و مهاجرت های زیادی که به این سمت صورت پذیرفته است شهرها پیچیدگی و دغدغه های جدیدی را برای مردم بوجود آورده است

...

حسین انصاری و حمید گنجایش

مقام برتر نویسندگان دیارممسنی درجشنواره بین المللی امام رضا

حسین انصاری و حمید گنجایش از نویسندگان شهرستان رستم موفق به کسب رنبه های برتر جشنواره بین المللی امام رضا ع شدند ...