مسعود-گودرزی

اظهار نظر جالب نماینده ممسنی و رستم در خصوص حسن عباسی!

نماینده شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی اظهارات حسن عباسی درباره عملکرد و رویکرد ارتش جمهوری اسلامی را بسیار ناپخته و خام دانست

...