حامیان-طبیعت-رستم

اجرای ۲برنامه درختکاری همزمان توسط انجمن حامیان طبیعت رستم

در بیست وپنجمین روز از دیماه ۱۳۹۴درجمعه ای بسیار دلپذیر، انجمن حامیان طبیعت رستم سومین برگ زرین دفتر طبیعت را ورق زدند.
 

...

حامیان-طبیعت-رستم

نخستین برنامه درختکاری گروه حامیان طبیعت رستم

امروز پنج شنبه نوزدهم آذرماه ۱۳۹۴ شهرستان رستم، شهر مصیری و کوه سیاه شوسنی شاهد یکی از زیباترین صحنه های دلنواز و حماسی حامیان طبیعت رستم بود.

...