حادثه

شهادت دو نفر در حمله تروریستی به نماینده مجلس و هیئت همراه

در پی تیراندازی گروهی به نماینده شهرستان اسلام آباد غرب و دالاهو  و هیئت همراه متاسفانه راننده ایشان و رئیس دامپزشکی این شهرستان به شهادت رسیدند

...